Đồ | *Quỷ Nhật Thực - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 3. Nhận Skin Ác Ma Mặt Hề.

*Quỷ Nhật Thực

*Quỷ Nhật Thực *Quỷ Nhật Thực
Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 3. Nhận Skin Ác Ma Mặt Hề.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Quỷ Nhật Thực
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Quỷ Nhật Thực
Quỷ Nhật Thực
Khi Ác Ma Mặt Hề nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Khi mặt trăng để lộ mặt tối, một con ác quỷ bước ra. Hãy cẩn thận hơi thở và tất cả những suy nghĩ xấu xa, kẻo bạn không bao giờ còn nhìn thấy ánh sáng của ban ngày. (Phần thưởng Giải Siêu Đấu mùa 3)800 Tấn công
20000 Máu
*Quỷ Nhật Thực - Phần thưởng Giải Siêu Đấu Mùa 3. Nhận Skin Ác Ma Mặt Hề. x 50