Đồ | *Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.

*Đấu Sĩ Sứ Mệnh

*Đấu Sĩ Sứ Mệnh *Đấu Sĩ Sứ Mệnh
Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Đấu Sĩ Sứ Mệnh
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Đấu Sĩ Sứ Mệnh
Đấu Sĩ Sứ Mệnh
Khi Ong Chúa Sát Thủ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Một thiếu nữ đang thực hiện sứ mệnh giải cứu thế giới bằng tình yêu và sắc đẹp.400 Tấn công
10000 Máu
*Đấu Sĩ Sứ Mệnh - Đổi Skin của Ong Chúa Sát Thủ. Dùng cường hóa Skin. x 50

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Túi Chí Tôn X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Chí Tôn X - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10