Đồ | *Tướng Cướp Giáp Sắt - Đổi Skin của Thợ Săn Bão Lửa. Dùng cường hóa Skin.

*Tướng Cướp Giáp Sắt

*Tướng Cướp Giáp Sắt *Tướng Cướp Giáp Sắt
Đổi Skin của Thợ Săn Bão Lửa. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Tướng Cướp
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Tướng Cướp
Tướng Cướp
Khi Thợ Săn Bão Lửa nhận được Skin: Tấn công +400, HP +50000 Hắn là một kẻ phản diện mà cái tôi vượt trội hơn khả năng sắc bén của hắn. Nếu ai có thể nịnh bợ hắn thật nhiều, thì có thể sẽ sống sót.400 Tấn công
50000 Máu
*Tướng Cướp Giáp Sắt - Đổi Skin của Thợ Săn Bão Lửa. Dùng cường hóa Skin. x 50