Đồ | Bùa Cường Hóa - Dùng nâng cấp Đá Tinh >= Lv5. Nhận khi đổi xèng.

Bùa Cường Hóa

Bùa Cường Hóa Bùa Cường Hóa
Dùng nâng cấp Đá Tinh >= Lv5. Nhận khi đổi xèng.
Số lượng lớn nhất 9999
Bán 150 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 3000Vinh quang trận mạc