Đồ | *Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.

*Nữ Vương Quỷ

*Nữ Vương Quỷ *Nữ Vương Quỷ
Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Nữ Vương Quỷ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Nữ Vương Quỷ
Nữ Vương Quỷ
Khi Quỷ Gương nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Nữ hoàng tà ác sử dụng chiếc gương ma thuật để khống chế mọi suy nghĩ xấu xa lẩn tránh trong con người.800 Tấn công
20000 Máu
*Nữ Vương Quỷ - Đổi Skin của Quỷ Gương. Dùng cường hóa Skin. x 50