Đồ | *Võ Sĩ Rồng - Đổi Skin của Rồng Tu Hành. Dùng cường hóa Skin.

*Võ Sĩ Rồng

*Võ Sĩ Rồng *Võ Sĩ Rồng
Đổi Skin của Rồng Tu Hành. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Võ Sĩ Rồng
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Võ Sĩ Rồng
Võ Sĩ Rồng
Khi Rồng Tu Hành nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Trải qua quá trình rèn luyện gian khổ, người võ sĩ không chỉ hiểu được võ thuật mà còn củng cố thêm niềm tin để loại bỏ những tà niệm khỏi tâm trí.400 Tấn công
10000 Máu
*Võ Sĩ Rồng - Đổi Skin của Rồng Tu Hành. Dùng cường hóa Skin. x 50

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Halloween I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương Halloween I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10