Đồ | *Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.

*Lực Sĩ

*Lực Sĩ *Lực Sĩ
Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Lực Sĩ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Lực Sĩ
Lực Sĩ
Khi Gấu Thần Tộc nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Mặc một chiếc mặt nạ chói màu và quần bó, con gấu đã sẵn sàng cho màn trình diễn đấu vật của mình.400 Tấn công
10000 Máu
*Lực Sĩ - Đổi Skin của Gấu Thần Tộc. Dùng cường hóa Skin. x 50