Đồ | *Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.

*Ác Vận

*Ác Vận *Ác Vận
Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Ác Vận
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Ác Vận
Ác Vận
Khi Bùa Đạo Sư nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Những kẻ không may mắn sẽ đổ lỗi cho hắn. Nhưng không biết rằng đó chính là vận mệnh của họ.800 Tấn công
20000 Máu
*Ác Vận - Đổi Skin của Bùa Đạo Sư. Dùng cường hóa Skin. x 50