Đồ | *Tinh Linh Rừng - Đổi Skin của Vệ Thần Lửa. Dùng cường hóa Skin.

*Tinh Linh Rừng

*Tinh Linh Rừng *Tinh Linh Rừng
Đổi Skin của Vệ Thần Lửa. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Tinh Linh Rừng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Tinh Linh Rừng
Tinh Linh Rừng
Khi Vệ Thần Lửa nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Yêu tinh hóa thân từ cây thường xuân ma thuật có trí nhớ rất ngắn. Những cảm xúc đau khổ sẽ bị lãng quên khi thức dậy, để họ duy trì sự hồn nhiên và lương thiện trong cuộc đời.400 Tấn công
10000 Máu
*Tinh Linh Rừng - Đổi Skin của Vệ Thần Lửa. Dùng cường hóa Skin. x 50