Đồ | Đá Khế Ước - Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh.

Đá Khế Ước

Đá Khế Ước Đá Khế Ước
Dùng thay Tướng khi Đột phá vũ khí và tăng Vận mệnh.
Tối đa 49999
Bán 12000 Dầu

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 300Vinh quang trận mạc