Đồ | *Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.

*Samurai

*Samurai *Samurai
Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Samurai
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Samurai
Samurai
Khi Robot Alpha nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Một võ sĩ đạo sẵn sàng chết để giữ gìn danh dự. Nhưng nếu cơ thể bọc thép thì dường như chết là điều khá khó khăn!800 Tấn công
20000 Máu
*Samurai - Đổi Skin của Robot Alpha. Dùng cường hóa Skin. x 50