Đồ | *Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.

*Ánh Sáng

*Ánh Sáng *Ánh Sáng
Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Ánh Sáng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Khi Ma Sư Hắc Ám nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Khi ánh sáng soi rọi thì dường như bóng tối không còn tồn tại.800 Tấn công
20000 Máu
*Ánh Sáng - Đổi Skin của Ma Sư Hắc Ám. Dùng cường hóa Skin. x 50