Đồ | *Zombie Bạo - Đổi Skin của Kẻ Cuồng Bạo. Dùng cường hóa Skin.

*Zombie Bạo

*Zombie Bạo *Zombie Bạo
Đổi Skin của Kẻ Cuồng Bạo. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Zombie Bạo
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Zombie Bạo
Zombie Bạo
Khi Kẻ Cuồng Bạo nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Một con thú hung tàn. Xác thịt và lý trí đã mất dần theo thời gian, chỉ còn lại bản năng sinh tồn.400 Tấn công
10000 Máu
*Zombie Bạo - Đổi Skin của Kẻ Cuồng Bạo. Dùng cường hóa Skin. x 50