Đồ | *Điệu Vũ Geisha - Đổi Skin của Du Nữ Ma Thuật. Dùng cường hóa Skin.

*Điệu Vũ Geisha

*Điệu Vũ Geisha *Điệu Vũ Geisha
Đổi Skin của Du Nữ Ma Thuật. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Điệu Vũ Geisha
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Điệu Vũ Geisha
Điệu Vũ Geisha
Khi Du Nữ Ma Thuật nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Khán giả bị mê hoặc trong điệu nhảy Bướm vẻ đẹp huyền bí của cô.400 Tấn công
10000 Máu
*Điệu Vũ Geisha - Đổi Skin của Du Nữ Ma Thuật. Dùng cường hóa Skin. x 50