Đồ | *Bá Tước Quỷ - Đổi Skin của Kẻ Săn Quỷ. Dùng cường hóa Skin.

*Bá Tước Quỷ

*Bá Tước Quỷ *Bá Tước Quỷ
Đổi Skin của Kẻ Săn Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bá Tước Quỷ
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Bá Tước Quỷ
Bá Tước Quỷ
Khi Kẻ Săn Quỷ nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Chuyện kể về một con quỷ sống trong lâu đài cổ, hắn bắt giam bất cứ kẻ xâm phạm bất đắc dĩ không may mắn gặp phải hắn.400 Tấn công
10000 Máu
*Bá Tước Quỷ - Đổi Skin của Kẻ Săn Quỷ. Dùng cường hóa Skin. x 50