Đồ | *Luyện Rồng - Đổi Skin của Nữ Vương Rắn. Dùng cường hóa Skin.

*Luyện Rồng

*Luyện Rồng *Luyện Rồng
Đổi Skin của Nữ Vương Rắn. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Luyện Rồng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Luyện Rồng
Luyện Rồng
Khi Nữ Vương Rắn nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Thừa hưởng dũng cảm và kỹ năng thuần hóa rồng từ tổ tiên, cô và rồng của mình có thể sống sót ở vùng khắc nghiệt và nguy hiểm.800 Tấn công
20000 Máu
*Luyện Rồng - Đổi Skin của Nữ Vương Rắn. Dùng cường hóa Skin. x 50