Đồ | *Tiên Tri - Đổi Skin của Nữ Thủy Thần. Dùng cường hóa Skin.

*Tiên Tri

*Tiên Tri *Tiên Tri
Đổi Skin của Nữ Thủy Thần. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Tiên Tri
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Tiên Tri
Tiên Tri
Khi Nữ Thủy Thần nhận được Skin: Tấn công +800, HP +20000 Hãy thưởng thức điệu nhảy mê hoặc của nàng trong khi quả cầu pha lê của đang tiên tri tương lai của bạn.800 Tấn công
20000 Máu
*Tiên Tri - Đổi Skin của Nữ Thủy Thần. Dùng cường hóa Skin. x 50