Đồ | *Lướt Sóng - Đổi Skin của Bác Học Điên. Dùng cường hóa Skin.

*Lướt Sóng

*Lướt Sóng *Lướt Sóng
Đổi Skin của Bác Học Điên. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 49999
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Lướt Sóng
SkinTướngTin tứcChi tiết SkinPhí
Lướt Sóng
Lướt Sóng
Khi Bác Học Điên nhận được Skin: Tấn công +400, HP +10000 Một trong số tay lướt sóng giỏi nhất cũng là một trong số những người bắn súng nước số một.400 Tấn công
10000 Máu
*Lướt Sóng - Đổi Skin của Bác Học Điên. Dùng cường hóa Skin. x 50