Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Huyền Thoại

Tinh Hồn Huyền Thoại Tinh Hồn Huyền Thoại
Dùng nâng cấp Thần Khí của Tướng Huyền Thoại.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng