Đồ | Sách III - Thêm %d Kinh nghiệm cho 1 tướng.

Sách III

Sách III Sách III
Thêm 20000 Kinh nghiệm cho 1 tướng.
Tối đa 65000
Bán 400 Sao

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm.Gói Kinh Nghiệm III - Nhận rất nhiều Kinh Nghiệm. 3 100%
Rương Sắt I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 3
Rương Sắt I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 4
Rương Đồng I - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng I - Mở để nhận thưởng lớn. 4
Rương Đồng I - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng I - Mở để nhận thưởng lớn. 5
Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 5 20%
Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 3 20%
Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ. 6
Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn. 8
Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 60
Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ V - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 60
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 16.4%
8 250Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 6 nhiệm vụ Sức mạnh / 500010 < 45000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 6 nhiệm vụ Sức mạnh / 1000016 < 100000
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 1
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 2
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 3
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 5
100%
Thử thách Anh Hùng L1Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L1Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 2 Lần
Xây dựng 2 Tháp canh cấp 4
4 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 2 Lần
Đánh 1 Thành Khó
2 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 2 Lần
Đánh 3 Thành Khó
3 100%
Nhiệm vụ lịch luyệnNhiệm vụ lịch luyện - 2 Lần
Đánh 5 Thành Khó
5 100%