Đồ | Unknown - Unknown

*Băng Cuồng Bạo

*Băng Cuồng Bạo *Băng Cuồng Bạo
Đổi Skin của Rồng Giáp Quỷ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Băng Cuồng Bạo
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Băng Cuồng Bạo
Băng Cuồng Bạo
Khi Rồng Giáp Quỷ nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Quái vật kỷ băng hà báo trước một thảm họa lạnh giá.800 Tấn công
20000 Máu
*Băng Cuồng Bạo - Đổi Skin của Rồng Giáp Quỷ. Dùng cường hóa Skin. x 50