Đồ - Tiêu thụ

*Họa Tiên

*Họa Tiên *Họa Tiên
Đổi Skin của Họa Sư Ma Trận. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Họa Tiên
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Họa Tiên
Họa Tiên
Khi Họa Sư Ma Trận nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Mỹ nhân cổ điển phương Đông huyền bí, thiên tài khiêu vũ và vẽ tranh. Hiện thân của sự thuần khiết và cao quý.800 Tấn công
20000 Máu
*Họa Tiên - Đổi Skin của Họa Sư Ma Trận. Dùng cường hóa Skin. x 50