Đồ - Tiêu thụ

Tinh Hồn Phán Quan Atula

Tinh Hồn Phán Quan Atula Tinh Hồn Phán Quan Atula
Dùng nâng cấp Thần Khí Phán Quan Atula.
Tối đa 65000
Bán 1000 Vàng