Đồ - Tiêu thụ

*Bá Tước Kiếm

*Bá Tước Kiếm *Bá Tước Kiếm
Đổi Skin của Tôn Sư Kiếm Cổ. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Bá Tước Kiếm
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Bá Tước Kiếm
Bá Tước Kiếm
Khi Tôn Sư Kiếm Cổ nhận được Skin: ATK +400, HP +10000 Bá tước tinh thông kiếm với phong thái uy nghiêm.400 Tấn công
10000 Máu
*Bá Tước Kiếm - Đổi Skin của Tôn Sư Kiếm Cổ. Dùng cường hóa Skin. x 50