Đồ - Tiêu thụ

*Gai Leo Hồng

*Gai Leo Hồng *Gai Leo Hồng
Đổi Skin của Linh Hồn Hoa Hồng. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Thánh Nữ Ngọt Ngào
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Thánh Nữ Ngọt Ngào
Thánh Nữ Ngọt Ngào
Khi Linh Hồn Hoa Hồng nhận được Skin: ATK +800, HP +20000 Kem và bánh ngọt tan chảy một cách tuyệt diệu.800 Tấn công
20000 Máu
*Gai Leo Hồng - Đổi Skin của Linh Hồn Hoa Hồng. Dùng cường hóa Skin. x 50