Đồ - Tiêu thụ

*Tên Cướp Bá Đạo

*Tên Cướp Bá Đạo *Tên Cướp Bá Đạo
Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin.
Tối đa 65000
Bán 20 Ấn

SkinSkin

  • Tên Cướp Bá Đạo
SkinTướngThông BáoChi tiết SkinPhí
Tên Cướp Bá Đạo
Tên Cướp Bá Đạo
Khi Đấu Sĩ Rìu Thần nhận được Skin: ATK +400, HP +50000 Tốt nhất nên cúi đầu nếu muốn rời khỏi đây một cách an toàn.400 Tấn công
50000 Máu
*Tên Cướp Bá Đạo - Đổi Skin của Đấu Sĩ Rìu Thần. Dùng cường hóa Skin. x 50