Đồ - Tiêu thụ

Loa chat

Loa chat Loa chat
Dùng để gửi 1 tin nhắn trên Kênh Thế giới.
Tối đa 49999
Bán 2000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 50Ngọc