Đồ | Tinh chất Sên Còi - Tăng %d KN Chiêu cho Tướng.

Tinh chất Sên Còi

Tinh chất Sên Còi Tinh chất Sên Còi
Tăng 100 KN Chiêu cho Tướng.
Tối đa 49999
Bán 2 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
10 25Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 0 nhiệm vụ Sức mạnh / 30001 < 5000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 4 nhiệm vụ Sức mạnh / 30001 < 10000
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 5
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 6 - 10
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 11 - 20
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 51 - 100
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 101 - 200
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 201 - 1000
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 5
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 6 - 10
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 21 - 50
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 51 - 100
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 101 - 200
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 201 - 500
100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 5 Lần
Sức mạnh đạt 6000
100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 5