Đồ | Tinh chất Sên Bé Bự - Tăng %d KN Chiêu cho Tướng.

Tinh chất Sên Bé Bự

Tinh chất Sên Bé Bự Tinh chất Sên Bé Bự
Tăng 600 KN Chiêu cho Tướng.
Tối đa 49999
Bán 12 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên CòiThẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi 2 80%
Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên CòiThẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi 3 80%
Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên CòiThẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi 4 80%
Thẻ Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh.Thẻ Đại Thánh - Tuyển Tướng Huyền thoại Đại Thánh. 5 100%
Thẻ Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ.Thẻ Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 5 100%
Thẻ Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja.Thẻ Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 5 100%
Thẻ Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ.Thẻ Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 5 100%
Thẻ Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking.Thẻ Viking - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Viking. 5 100%
Thẻ Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư.Thẻ Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 10 100%
Thẻ Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.Thẻ Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 5 100%
Thẻ Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần.Thẻ Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 5 100%
Thẻ Bọ Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.Thẻ Bọ Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 10 100%
Thẻ Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết.Thẻ Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 5 100%
Thẻ Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu.Thẻ Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 5 100%
Thẻ Bóng Ma - Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma .Thẻ Bóng Ma - Tuyển Tướng Huyền thoại Bóng Ma . 5 100%
Thẻ Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon.Thẻ Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 5 100%
Cao Tăng - Tuyển Tướng cao cấp Cao TăngCao Tăng - Tuyển Tướng cao cấp Cao Tăng 2 100%
Thẻ Tu Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Tu SĩThẻ Tu Sĩ - Tuyển Tướng Huyền thoại Tu Sĩ 5 100%
Thẻ Rồng Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa.Thẻ Rồng Lửa - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Rồng Lửa. 5 100%
Thẻ Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương.Thẻ Ngưu Vương - Tuyển Tướng Huyền thoại Ngưu Vương. 5 100%
Rương Sắt II - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt II - Mở để nhận thưởng nhỏ. 4 100%
Rương Sắt II - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt II - Mở để nhận thưởng nhỏ. 5 100%
Rương Đồng II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng II - Mở để nhận thưởng lớn. 6 70%
Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục.Thẻ Kỵ Sĩ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Địa Ngục. 5 100%
Thẻ Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula.Thẻ Dracula - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Dracula. 5 100%
Thẻ Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc GiácThẻ Độc Giác - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Độc Giác 5 100%
Thẻ Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.Thẻ Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ. 5 100%
Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ.Thẻ Kỵ Sĩ Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Kỵ Sĩ Quỷ. 5 100%
Thẻ Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ.Thẻ Tiên Nữ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiên Nữ. 5 100%
Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
2 135Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 5 nhiệm vụ Sức mạnh / 2100-4 < 15000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 6 nhiệm vụ Sức mạnh / 2900-2 < 20000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 7 nhiệm vụ Sức mạnh / 65002 < 25000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 8 nhiệm vụ Sức mạnh / 240005 < 30000
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 2
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 3
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 4
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 5
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 6 - 10
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 11 - 20
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 51 - 100
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 101 - 200
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 201 - 1000
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 5
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 6 - 10
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 21 - 50
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 51 - 100
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 101 - 200
100%
Quỷ VươngThưởn - Quỷ Vương
Hạng 201 - 500
100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 2