Đồ | Thẻ Đại Chiến - Thêm 1 cơ hội tấn công trong Đại Chiến.

Thẻ Đại Chiến

Thẻ Đại Chiến Thẻ Đại Chiến
Thêm 1 cơ hội tấn công trong Đại Chiến.
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thử thách Anh Hùng L5Unknown - Unknown 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 1.5%
Thử thách Anh Hùng L5Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 1.5%