Đồ | Tinh chất Sên Vô Địch - Tăng %d KN Chiêu cho Tướng.

Tinh chất Sên Vô Địch

Tinh chất Sên Vô Địch Tinh chất Sên Vô Địch
Tăng 3000 KN Chiêu cho Tướng.
Tối đa 49999
Bán 60 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên CòiThẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi 1 20%
Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên CòiThẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi 1 20%
Thẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên CòiThẻ Sên - Ngẫu nhiên nhận được Tinh chất Sên Còi 2 20%
Rương Đồng II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng II - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 19.6%
Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 19.6%
Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 2
Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn. 2
Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn. 3
Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 3 30%
Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 4 30%
Rương Nham Thạch II - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch II - Mở để nhận thưởng nhỏ. 4 100%
Rương Nham Thạch II - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch II - Mở để nhận thưởng nhỏ. 5 100%
Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn. 5 70%
Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm II - Mở để nhận thưởng lớn. 6 70%
Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 5 30%
Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 6 30%
Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 30%
Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 3 23%
Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 4 23%
Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn. 4 50%
Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn. 5 50%
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 5 40%
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 6 40%
Gói Tân Thủ I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 4 100%
Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 5 100%
Gói Tân Thủ VI - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ VI - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 10 100%
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 1
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 2
Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 670Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 1 - 1 2 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 1 - 1 2 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 2 - 1 3 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 2 - 1 3 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 3 - 1 5 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 3 - 1 5 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 4 - 1 6 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 4 - 1 6 16.66%
Góp Tài Nguyên - Góp lượng Vàng yêu cầu. 2 1 +Sức mạnh
Góp Tài Nguyên - Góp lượng Dầu yêu cầu. 2 1 +Sức mạnh
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 9 nhiệm vụ Sức mạnh / 1150001 < 45000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 10 nhiệm vụ Sức mạnh / 1100001 < 100000
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 10 nhiệm vụ Sức mạnh / 1050001 < 10000000
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 2
100%
Quân Đoàn Tro TànThưởn - Quân Đoàn Tro Tàn
Hạng 3
100%
Thử thách Anh Hùng L2Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L2Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Tham gia Công thành nhóm 5 lần
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng Chiêu thức 1 Tướng lên cấp 3
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 80
5 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 2
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 1