Đồ | Bùa Kỹ Năng cấp 6 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6

Bùa Kỹ Năng cấp 6

Bùa Kỹ Năng cấp 6 Bùa Kỹ Năng cấp 6
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 5 lên 6
Tối đa 49999
Bán 1000 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên. 1
Búa ThầnBúa Thần 10
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 300Vinh quang trận mạc