Đồ | Bùa Kỹ Năng cấp 7 - Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7

Bùa Kỹ Năng cấp 7

Bùa Kỹ Năng cấp 7 Bùa Kỹ Năng cấp 7
Vật liệu tăng kỹ năng cấp 6 lên 7
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 1200 Pha Lê Xanh

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2
Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Hòm Chiến II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Hòm Chiến II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 10
Búa ThầnBúa Thần 5
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 600Vinh quang trận mạc