Đồ | Gói Ấn III - Nhận %d Ấn.

Gói Ấn III

Gói Ấn III Gói Ấn III
Nhận 200 Ấn.
Tối đa 65000
Bán 5760 Vàng

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 30%
Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng IV - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 50%
Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ. 4 50%
Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn. 5 50%
Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 7 50%
Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch IV - Mở để nhận thưởng nhỏ. 2 23%
Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm IV - Mở để nhận thưởng lớn. 3 80%
Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần IV - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 4 50%
Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1 14.2%
Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2 6%
Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung I - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung II - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ.Rương Mê Cung III - Có thể mở ra một số vật phẩm giá trị của Quỷ. 2
Gói Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Gói Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Rương May Mắn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn II - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 4
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 500
Hộp Chọn Tài Nguyên I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng.Hộp Chọn Tài Nguyên I - Sử dụng để chọn quà từ Danh sách thưởng. 100
Rương May Mắn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn III - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 4
Búa ThầnBúa Thần 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 8.2%
1 900Thưởng: Vinh Dự, Đá Cường Hóa Đá Tinh I, Đá Cường Hóa Đá Tinh II, Đá Cường Hóa Đá Tinh III.
Thử thách Anh Hùng L3Unknown - Unknown 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Thần Sấm - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Sấm. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Tử Thần - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tử Thần. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Pháp Sư - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pháp Sư. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Người Tuyết - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Người Tuyết. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Thần Tình Yêu - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Thần Tình Yêu. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Pharaon - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Pharaon. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Hiệp Sĩ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Hiệp Sĩ. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Ninja - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ninja. 1 19.5%
Thử thách Anh Hùng L3Sắc Quỷ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Sắc Quỷ. 1 19.5%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 15
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 10
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 5