Đồ | Đá Tiến Hóa - Dùng để Tiến hóa Tướng.

Đá Tiến Hóa

Đá Tiến Hóa Đá Tiến Hóa
Dùng để Tiến hóa Tướng.
Tối đa 49999
Bán 1000 Vàng

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Búa ThầnBúa Thần 1
Mua đồ (Đổi Xèng) 1 1000Vinh quang trận mạc