Đồ | Sách KN Đặc Biệt I - Cho Tướng 100.000 KN.

Sách KN Đặc Biệt I

Sách KN Đặc Biệt I Sách KN Đặc Biệt I
Cho Tướng 100.000 KN.
Tối đa 49999
Bán 2500 Sao

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Sắt III - Mở để nhận thưởng nhỏ. 1
Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Đồng III - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2
Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Vàng III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1
Rương Nham Thạch I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 2
Rương Nham Thạch I - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch I - Mở để nhận thưởng nhỏ. 3
Rương Nham Thạch Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn. 3
Rương Nham Thạch Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm I - Mở để nhận thưởng lớn. 4
Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 3 30%
Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 4 30%
Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần I - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 1 30%
Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên.Rương Pháo Đài - Nhận vật phẩm hiếm ngẫu nhiên. 1 8%
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 1
Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp.Rương Liên Minh I - Tặng một phần thưởng cho sự Đóng Góp. 2
Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên.Hòm Ấn Hộ Thú - Nhận vật phẩm ngẫu nhiên. 6
Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
3 1110Thưởng: Vinh Dự, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Bảng Nhiệm vụ - Mở sau khi xong 6 nhiệm vụ Sức mạnh / 550005 < 10000000
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Tham gia Công thành nhóm 1 lần
3 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng Chiêu thức 1 Tướng lên cấp 4
7 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 3 Lần
Nâng 1 Tướng lên cấp 90
5 100%
Muc Tieu Truong ThanhMuc Tieu Truong Thanh - 5 Lần
Sức mạnh đạt 6000
20 100%