Help us on Patreon, please!

Đồ | Sách KN Đặc Biệt II - Cho Tướng 500.000 KN.

Sách KN Đặc Biệt II

Sách KN Đặc Biệt II Sách KN Đặc Biệt II
Cho Tướng 500.000 KN.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 12000 Sao

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ.Rương Nham Thạch III - Mở để nhận thưởng nhỏ. 2
Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn.Rương Nham Thạch Hiếm III - Mở để nhận thưởng lớn. 3
Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Rương Nham Thạch Thần III - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 5 50%
Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm.Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm. 1 4%
Điểm DanhĐiểm Danh - 4 Lần 2 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 11 Lần 2 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 18 Lần 2 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 25 Lần 2 100%