Đồ | Tinh Chất Đặc Biệt I - Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.

Tinh Chất Đặc Biệt I

Tinh Chất Đặc Biệt I Tinh Chất Đặc Biệt I
Cho 15.000 KN chiêu khi dùng.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm.Rương Pháo Đài - Cho Xèng và đồ hiếm. 1 8.25%
Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Rương May Mắn I - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1 14%
Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn.Hộp Quà - Mở để nhận thưởng lớn. 1
Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên.Túi Lễ Bái - Nhận phần thưởng ngẫu nhiên. 1
Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm.Unknown - Nhận bằng Điểm Google Play. Dùng nhận được một số vật phẩm. 200
Mua đồ (Đổi)Mua đồ (Đổi)
Lượt - Làm mới Mua Sắm - 0%
1 3685Thưởng: Huy Hiệu, Bùa Cường Hóa I, Bùa Cường Hóa II, Bùa Cường Hóa III
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 5 - 1 2 16.66%
Hoang MạcHoang Mạc Đợt 5 - 1 2 16.66%
Điểm DanhĐiểm Danh - 2 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 9 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 16 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 23 Lần 1 100%
Điểm DanhĐiểm Danh - 30 Lần 1 100%
Bánh xe của tình bạnBánh xe của tình bạn 1