Đồ | Ngài Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ngài Bí Ngô.