Đồ | Bò Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.

Bò Cạp Băng

Bò Cạp Băng Bò Cạp Băng
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Bò Cạp Băng1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Huyền thoại - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 7.35%
Thẻ Bọ Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng.Thẻ Bọ Cạp Băng - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Bọ Cạp Băng. 1 100%
Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Đặc Biệt - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 5%
Gói Tân Thủ V - Mở để nhận Bò Cạp Băng và các vật phẩm khác.Gói Tân Thủ V - Mở để nhận Bò Cạp Băng và các vật phẩm khác. 1 100%
Thử thách Anh Hùng L9Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L10Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L11Unknown - Unknown 1 0.12%
Thử thách Anh Hùng L12Unknown - Unknown 1 0.15%