Đồ | Ông già Nổ - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ông già Nổ.