Đồ | Ma Trơi - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi.

Ma Trơi

Ma Trơi Ma Trơi
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ma Trơi.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ma Trơi1100%