Đồ | Ác Quỷ Địa Ngục - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ác Quỷ Địa Ngục.

Ác Quỷ Địa Ngục

Ác Quỷ Địa Ngục Ác Quỷ Địa Ngục
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Ác Quỷ Địa Ngục.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Ác Quỷ Địa Ngục1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn I - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1 2.5%