Đồ | Phù Thuỷ Bí Ngô - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thuỷ Bí Ngô.

Phù Thuỷ Bí Ngô

Phù Thuỷ Bí Ngô Phù Thuỷ Bí Ngô
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Phù Thuỷ Bí Ngô.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phù Thuỷ Bí Ngô1100%

Nhận

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Chí Tôn II - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1