Đồ | Tiến Sĩ Độc - Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiến Sĩ Độc.

Tiến Sĩ Độc

Tiến Sĩ Độc Tiến Sĩ Độc
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Tiến Sĩ Độc.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Tiến Sĩ Độc1???

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên.Tướng Chí Tôn III - Tuyển 1 Tướng Huyền thoại ngẫu nhiên. 1
Túi Tiến Sĩ I - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.Túi Tiến Sĩ I - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc. 1
Túi Tiến Sĩ II - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc.Túi Tiến Sĩ II - Nhận Thẻ hoặc Đá hồn tướng Tiến Sĩ Độc. 1