Đồ - Tướng

Quỷ Pha Lê

Quỷ Pha Lê Quỷ Pha Lê
Tuyển Tướng Huyền Thoại, Quỷ Pha Lê.
Tối đa 49999
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Quỷ Pha Lê1???