Đồ - Tướng

Sứ Tộc Chim Sét

Sứ Tộc Chim Sét Sứ Tộc Chim Sét
Tuyển Tướng Siêu Cấp, Sứ Tộc Chim Sét.
Tối đa 65000
Bán 200 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Sứ Tộc Chim Sét1???