Đồ | Phù Thủy Tuyết - Tuyển Tướng thường, Phù Thủy Tuyết.

Phù Thủy Tuyết

Phù Thủy Tuyết Phù Thủy Tuyết
Tuyển Tướng thường, Phù Thủy Tuyết.
Tối đa 49999
Bán 3 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Phù Thủy Tuyết1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên.Thẻ Tướng - Tuyển 1 Tướng ngẫu nhiên. 1 12.5%