Đồ | Độc Nhãn - Tuyển Tướng Cao cấp, Độc Nhãn.

Độc Nhãn

Độc Nhãn Độc Nhãn
Tuyển Tướng Cao cấp, Độc Nhãn.
Số lượng lớn nhất 49999
Bán 12 Ấn

Bên trong thể

Khe №1
ĐồLượngLượt
Độc Nhãn1100%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên.Thẻ Tướng Cao cấp - Tuyển 1 Tướng Cao cấp ngẫu nhiên. 1 11%