Đồ | Trứng Thường - Cho %d Trứng Thú Nuôi Thường.

Trứng Thường

Trứng Thường Trứng Thường
Cho 1 Trứng Thú Nuôi Thường.
Tối đa 49999
Bán 5000 Vàng
Tiểu Long 2-3 13.57%
Hồ Điệp 2-3 13.57%
Phượng Hoàng 2-3 13.57%
Cú Mèo 2-3 13.57%
Khí Cầu Ma 2-3 13.57%
Kỳ Lân 2-3 13.57%
Cá Bong Bóng 2-3 13.57%
Tiểu Tiên 0-1 0.71%
Voi Còi 0-1 0.71%
Tiểu Quỷ 0-1 0.71%
Gà Nổ 0-1 0.71%
Hổ Bay 0-1 0.71%
Mochi 0-1 0.71%

Lấy

Đâu có được Lượng Lượt / Phí
Gói Tân Thủ II - Mở để nhận thưởng đặc biệt.Gói Tân Thủ II - Mở để nhận thưởng đặc biệt. 2 100%
Sở Thú 0-7 / Hàng ngày 73%